måndag 4 mars 2013

Har känt mig...

...trött och hängig sista dagarna. Våren har kommit till Skåne och med den allergin. Tänkte vara duktig i år och för en gångs skull skaffa allergitabletter i tid. Med tanke på "eventuella biverkningar" av detta receptfria läkemedel är det kanske inte så konstigt att man känner sig trött:

...minskat antal blodplättar i lymfsystemet, trötthet, för snabb hjärtfrekvens, okontrollerade ögonrörelser, muntorrhet, illamående, diarré, buksmärtor, extrem kraftlöshet, sjukdomskänsla, ödem, allvarliga allergiska reaktioner, onormal leverfunktion, yrsel, huvudvärk, onormal känsel i huden, kramper, rörelsesvårigheter, svimningar, darrningar, ändrad smak, minnesförlust, nedsatt minnesförmåga, rastlöshet, aggressivitet, förvirring, depression, hallucinationer, sömnlöshet, tics, inflammation i svalg, klåda, utslag, nässelfeber...

Kanske snarare är ett under att man är så pass pigg som man är!

Under mina tröttdagar lät jag följebrevet ligga. Nu har jag läst, putsat lite och skickat till några förlag som tar emot via e-post. Alltid en början...

Vårkänslor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar